ประชุมเพื่อวางแผนและกำหนดปฏิทินการประเมิน

ประชุมเพื่อวางแผนและกำหนดปฏิทินการประเมิน

         วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายชิราวุฒิ สองสี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนและกำหนดปฏิทินการประเมิน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 รายละเอียดเพิ่มเติม