การประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

       การประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

          วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบหมายให้ นายชิราวุฒิ สองสี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร พร้อมด้วย นายธีรพงศ์ วงศ์จอม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” การจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครลำดวนเกมส์” ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร(ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมดังกล่าว รายละเอียดเพิ่มเติม