สพม.ศกยส มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยและเสียชีวิต

สพม.ศกยส มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยและเสียชีวิต

          เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบหมายให้ นายชิราวุฒิ สองสี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธรพร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เจ้าหน้าที่ ฉก.ชน.สพม.ศกยส และนายคณาวุฒิ พรหมทา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยและเสียชีวิต กรณีนักเรียนเสียชีวิต รายเด็กหญิงปุณยาพร เที่ยงธรรม นักเรียนโรงเรียนศรีรัตวิทยา อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดเพิ่มเติม