การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอบรมทบทวนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในรูปแบบออนไลน์”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอบรมทบทวนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในรูปแบบออนไลน์”

          วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบหมายให้ นายชิราวุฒิ สองสี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอบรมทบทวนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในรูปแบบออนไลน์” ณ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม รายละเอียดเพิ่มเติม