การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2564

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เป็นประธาน การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Teams ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดเพิ่มเติม