ผอ.สพม. ศกยส มอบโล่รางวัล EGAT Green Learning Awards 2020 ชนะเลิศระดับประเทศ

ผอ.สพม. ศกยส มอบโล่รางวัล EGAT Green Learning Awards 2020 ชนะเลิศระดับประเทศ

          วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ดร. ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบโล่รางวัล EGAT Green Learning Awards 2020 ชนะเลิศระดับประเทศ พร้อมแสดงความยินดี แก่โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา โดยเป็นโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) ประจำปี 2563 ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (โครงการห้องเรียนสีเขียว) ณ ห้องประชุมศรีโสธร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  รายละเอียดเพิ่มเติม