การประชุมเตรียมความพร้อมการนิเทศ ติดตาม โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ

การประชุมเตรียมความพร้อมการนิเทศ ติดตาม โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ

          วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ดร. ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร พร้อมด้วยนายณัฐพล พรมลี ศึกษานิเทศก์ นายชัชวาล สุรวิทย์ ศึกษานิเทศก์ และนายสวรรค์ ศรีประใหม ศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการนิเทศ ติดตาม โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ในกลุ่มจังหวัดอุบลราชธานีอำนาจเจริญ ศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร ณ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี รายละเอียดเพิ่มเติม