พิธีปิดการฝึกอบรมตามโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา

พิธีปิดการฝึกอบรมตามโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา

          เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบหมายให้ นายชิราวุฒิ สองสี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร พร้อมด้วย นางสาวเพ็ญนภา ยางนอก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายธีรพงศ์ วงศ์จอม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสาวนราวดี ธรรมวิเศษ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ (ห้วยคล้า) โดยมี นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรดังกล่าว รายละเอียดเพิ่มเติม