ผู้บริหาร และบุคลากร สพม.ศกยส เยี่ยมชมและให้กำลังใจวิทยากรและบุคลากรทางการลูกเสือที่เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 1

ผู้บริหาร และบุคลากร สพม.ศกยส เยี่ยมชมและให้กำลังใจวิทยากรและบุคลากรทางการลูกเสือที่เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 1 

          วันที่ 12 ตุลาคม 2564  ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบหมายให้ นายชิราวุฒิ สองสี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร พร้อมด้วย นางสาวเพ็ญนภา ยางนอก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนายธีรพงศ์ วงศ์จอม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เยี่ยมชมและให้กำลังใจวิทยากรและบุคลากรทางการลูกเสือที่เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 1 ซึ่งการฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2564 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ (ห้วยคล้า) รายละเอียดเพิ่มเติม