การประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

การประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

          วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ดร. ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบหมายให้ พันจ่าตรี ดร.พิสิฐ รักพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร รายละเอียดเพิ่มเติม