งานแถลงผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปี 2564

        งานแถลงผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปี 2564

          วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบหมายให้ นายชิราวุฒิ สองสี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เข้าร่วมงานแถลงผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปี 2564 โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) ทั้งนี้ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัด เข้าร่วมงานแถลงผลการดำเนินงานฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลาง จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดเพิ่มเติม