การประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

การประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

          ระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม 2564 นายชิราวุฒิ สองสี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ประธานคณะกรรมการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมิน ได้ออกประเมินนักเรียน ระดับ ม.ต้น ขนาดเล็ก และ ม.ปลาย ขนาดเล็ก ณ โรงเรียนบ้านละเอาะ และ โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดเพิ่มเติม