สพม.ศกยส มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยและเสียชีวิต กรณีนักเรียนประสบอัคคีภัย

สพม.ศกยส มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยและเสียชีวิต กรณีนักเรียนประสบอัคคีภัย

          วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ดร.ชูชาติแก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบหมายให้ นายชิราวุฒิ สองสี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เจ้าหน้าที่ ฉก.ชน.สพมศกยส นายเทวิน ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยและเสียชีวิต กรณีนักเรียนประสบอัคคีภัย รายนางสาวเกษมณี พงชาติ นักเรียนโรงเรียนขุขันธ์ รายละเอียดเพิ่มเติม