โครงการส่งเสริมพัฒนา “โรงเรียนคุณธรรม” สพฐ. โรงเรียนวิถีพุทธ ปีงบประมาณ 2564 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูแกนนำ

โครงการส่งเสริมพัฒนา “โรงเรียนคุณธรรม” สพฐ. โรงเรียนวิถีพุทธ ปีงบประมาณ 2564 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูแกนนำ

วันที่ 25 กันยายน 2564 ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนา “โรงเรียนคุณธรรม” สพฐ. โรงเรียนวิถีพุทธ ปีงบประมาณ 2564 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูแกนนำ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting รายละเอียดเพิ่มเติม