การประชุมคณะทำงานทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563-2564) จ.ศรีสะเกษ

การประชุมคณะทำงานทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา  (พ.ศ. 2563-2564) จ.ศรีสะเกษ

          วันที่ 24 กันยายน 2564 ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร พร้อมด้วยนางวิมลวรรณ เปี่ยมจาด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติมตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา  (พ.ศ. 2563-2564) จ.ศรีสะเกษ ณ ห้องดาวินชี่ โรงแรมแกลเลอรี่ดีไซน์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยการประชุมในครั้งนี้ ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เป็นหัวหน้าคณะทำงานตามประเด็นการพัฒนาที่ 4 ด้านพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม