มอบโล่เกียรติยศแก่สภานักเรียนโรงเรียนขุขันธ์ เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563

มอบโล่เกียรติยศแก่สภานักเรียนโรงเรียนขุขันธ์ เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563

          วันที่ 20 กันยายน 2564 ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบหมายให้ นายชิราวุฒิ สองสี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร กล่าวแสดงความยินดีและมอบโล่เกียรติยศแก่สภานักเรียนโรงเรียนขุขันธ์ เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563 ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร รายละเอียดเพิ่มเติม