พิธีเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับจังหวัด (จังหวัดศรีสะเกษ)

พิธีเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับจังหวัด (จังหวัดศรีสะเกษ)

          วันที่ 18 กันยายน 2564 ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบหมายให้ นายชิราวุฒิ สองสี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับจังหวัด (จังหวัดศรีสะเกษ) โดยมี นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด ผ่านระบบ On air (ทาง ETV) และ Facebook ลูกเสือแห่งชาติ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดเพิ่มเติม