พิธีเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 จังหวัดยโสธร

พิธีเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 จังหวัดยโสธร

           เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบหมายให้ พันจ่าตรี ดร.พิสิฐ รักพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โดยมีนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษา เป็นประธาน ผ่านระบบ On air (ทาง ETV) และ Facebook ลูกเสือแห่งชาติ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร รายละเอียดเพิ่มเติม