การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สหวิทยาเขตหลักเมือง “โครงการอบรมพัฒนาครูสู่มืออาชีพ”

การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สหวิทยาเขตหลักเมือง “โครงการอบรมพัฒนาครูสู่มืออาชีพ”

          วันที่ 18 กันยายน 2564 ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบหมายให้ พันจ่าตรี ดร.พิสิฐ รักพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เป็นประธานเปิดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สหวิทยาเขตหลักเมือง “โครงการอบรมพัฒนาครูสู่มืออาชีพ” ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดเพิ่มเติม