การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สหวิทยาเขตปรางค์กู่

การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สหวิทยาเขตปรางค์กู่

          วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบหมายให้ พันจ่าตรี ดร.พิสิฐ รักพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เป็นประธานเปิดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สหวิทยาเขตปรางค์กู่ ณ โรงเรียนปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดเพิ่มเติม