การประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)

การประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)

         วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดเพิ่มเติม