การประชุมสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 โรงเรียนในสหวิทยาเขตหลักเมือง

การประชุมสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 โรงเรียนในสหวิทยาเขตหลักเมือง

         เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบหมายให้ พันจ่าตรี ดร.พิสิฐ รักพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เป็นประธาน การประชุมสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 โรงเรียนในสหวิทยาเขตหลักเมือง ณ หอประชุมเพชรชัยพฤกษ์ โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ ตำบลคูซอต อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดเพิ่มเติม