การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาการฯ

การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาการฯ

          วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เป็นประธาน เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาการ และงานวิชาชีพโรงเรียนคุณภาพสู่มาตรฐานห้องเรียนสนุกได้ด้วยการเรียนรู้แบบ Active Learning เปิดประตูสู่ฐานสมรรถนะ Competency ณ หอประชุมโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดเพิ่มเติม