การประเมินความพร้อมการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565

การประเมินความพร้อมการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565

          วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายกุลชาติ ชลเทพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ประธานคณะกรรมการ พร้อมคณะกรรมการประเมินความพร้อมการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 ได้ประเมินความพร้อมของ รร.กันทรารมณ์ ที่ขอเปิดห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต และห้องเรียนพิเศษกีฬา รายละเอียดเพิ่มเติม