การตรวจเยี่ยม นิเทศการฝึกซ้อมและให้กำลังใจกับกองลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม

การตรวจเยี่ยม นิเทศการฝึกซ้อมและให้กำลังใจกับกองลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม

          วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบหมายให้ นายกุลชาติ ชลเทพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร และ นายทรงศักดิ์ พละศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ร่วมตรวจเยี่ยม นิเทศการฝึกซ้อมและให้กำลังใจกับกองลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ในกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดเพิ่มเติม