สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนกรณีประสบอัคคีภัย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนกรณีประสบอัคคีภัย

          วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบหมายให้ นายกุลชาติ ชลเทพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนกรณีประสบอัคคีภัยให้กับ นางสาวชุติกาญจน์ บุดดา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรางค์กู่ ณ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดเพิ่มเติม