ผู้บริหาร และข้าราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID -19

ผู้บริหาร และข้าราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID -19

          วันที่ 9 มิถุนายน 2564  ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID -19 เข็มแรก ณ หอประชุมใหญ่ สวนสาธารณะเกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ เทศบาลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดเพิ่มเติม