ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

          วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 7 คน พร้อมมอบแนวนโยบายการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ  รายละเอียดเพิ่มเติม