การประชุมผ่านระบบการสื่อสารสองทาง (Video Conference)

การประชุมผ่านระบบการสื่อสารสองทาง (Video Conference)

          วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบการสื่อสารสองทาง (Video Conference) โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน  เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านทาง www.facebook.com/obecchannel และ www.obectv.tv และ YouTube : OBEC TV ณ ห้องประชุมศรีโสธร ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร รายละเอียดเพิ่มเติม