การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 15/2564

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 15/2564

          วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.30 น. ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผอ.สพม.ศกยส ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 15/2564 โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดเพิ่มเติม