สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนกรณีประสบอัคคีภัย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนกรณีประสบอัคคีภัย

          วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผอ.สพม.ศกยส มอบหมายให้ นายกุลชาติ ชลเทพ รอง ผอ.สพม.ศกยส และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.ศกยส มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนกรณีประสบอัคคีภัยให้กับ เด็กหญิงรัตน์จิตรา ดอกบัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปรางค์กู่ ณ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดเพิ่มเติม