ภาพกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ดูภาพกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพิ่มเติม ได้ที่ www.facebook.com/spmSiSaKetYasothon.pr/posts/2928870444037252