การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูอาวุโสให้ได้รับเงินช่วยเหลือ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 28 เมษายน 2564 ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผอ. สพม. ศกยส มอบหมายให้นายกุลชาติ ชลเทพ รอง ผอ. สพม. ศกยส เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูอาวุโสให้ได้รับเงินช่วยเหลือ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดเพิ่มเติม