การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่นจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2564

วันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผอ.สพม.ศกยส มอบหมายให้ นายกุลชาติ ชลเทพ รอง ผอ.ศกยส ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่นจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดเพิ่มเติม