การออกตรวจเยี่ยม จุดบริการประชาชน ป้องกันความปลอดภัยทางท้องถนน

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2564 ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผอ. สพม.ศกยส มอบหมายให้ น.ส.ดวงดาว จำปาสา ผอ.กลุ่มอำนวยการ พร้อมคณะ ออกตรวจเยี่ยม จุดบริการประชาชน ป้องกันความปลอดภัยทางท้องถนน ในเขตอำเภอเมือง อำเภอกันทรารมย์ และอำเภอน้ำเกลี้ยง รายละเอียดเพิ่มเติม