การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ครั้งที่ 3/2564

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผอ.สพม.ศกยส เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ครั้งที่ 3/2564 และกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร รายละเอียดเพิ่มเติม