การเสวนาการนำเสนอผลงานโครงการฐานวิจัยวิชาเพาะพันธุ์ปัญญา/วิชาเคมี/วิชาการงานอาชีพ ในหัวข้อ “จากรากแก้ว สู่ผลงานของต้นกล้า เพาะพันธุ์ปัญญา นำพาความรู้สู่ชุมชน”

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ดร. ชูชาติ แก้วนอก ผอ. สพม.ศกยส ร่วมเสวนาการนำเสนอผลงานโครงการฐานวิจัยวิชาเพาะพันธุ์ปัญญา/วิชาเคมี/วิชาการงานอาชีพ ในหัวข้อ “จากรากแก้ว สู่ผลงานของต้นกล้า เพาะพันธุ์ปัญญา นำพาความรู้สู่ชุมชน” จากนั้นได้เยี่ยมชมผลงานโครงงานฐานวิจัย ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนกระแชงวิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดเพิ่มเติม