สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร มอบเงินช่วยเหลือ กรณีประสบอัคคีภัย

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผอ.สพม.ศกยส มอบหมายให้ นายกุลชาติ ชลเทพ รอง ผอ.สพม.ศกยส มอบเงินช่วยเหลือ กรณีประสบอัคคีภัยให้กับ เด็กชายชนวีร์ สุกขะเริม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ ณ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร รายละเอียดเพิ่มเติม