สพม.ศกยส.ประชุมคณะกรรมการจัดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผอ.สพม.ศกยส. เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการจัดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติการจัดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้การดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง ณ ห้องประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดเพิ่มเติม