สพม.28 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564

วันอังคารที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น.

ดร.ชูชาติ  แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) ให้เกียรติมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติ เพชร สพม.28 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา , มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษาที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่  และเป็นประธานพิธีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 1 ช่วย 3 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กับสถานศึกษาแกนนำ สถานศึกษาร่วมพัฒนา จากนั้นได้ เปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ครั้งที่  1/2564 ตามวาระการประชุม ณ หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) ชมภาพเพิ่มเติม