สพม.28 อบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) รุ่นที่ 1 / 2563ฯ

วันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2563  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ -ยโสธร) ร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ , สโมสรลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ และค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ (ห้วยคล้า) ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) รุ่นที่ 1 / 2563 ระหว่างวันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 2563 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ (ห้วยคล้า) อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. ดร.ชูชาติ  แก้วนอก ผอ.สพม.28  มอบหมายให้ พันจ่าตรีพิสิฐ  รักพรม รอง ผอ.สพม.28 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) รุ่นที่ 1 / 2563 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายกุลชาติ  ชลเทพ รองผอ.สพม.28 ได้มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้าฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) รุ่นที่ 1 / 2563 โดย นายสมยศ  พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ (ห้วยคล้า) อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.30 น. ดร.ชูชาติ  แก้วนอก ผอ.สพม.28  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด และมอบวุฒิบัตร ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ