สพม.28 ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 5/2563

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) ครั้งที่ 5 / 2563 และมอบนโยบาย “ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดศรีสะเกษ” จากนั้น พ.ต.อ.เทพพิทักษ์ แสงกล้า ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ กล่าวบรรยาย การรักษาความสงบในสถานการณ์การชุมนุมภายใต้การดูแลตามอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ต่อมา ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวบรรยาย “กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา” ต่อมา นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี อนุกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาด้านกฎหมายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวบรรยาย “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใต้ พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ต่อมา ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) ได้ให้เกียรติมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ สำหรับ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ที่มีผลงานดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ ณ หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) ต่อไป คลิกชมเพิ่มเติม