สพม.๒๘ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ

วันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ดร.ชูชาติ  แก้วนอก  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ-ยโสธร) ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๖๓ คลิกชมเพิ่มเติม