สพม.28 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน ระดับ คุณภาพ ดาวดวงที่ 3

วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ชูชาติ  แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน ระดับ คุณภาพ ดาวดวงที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ – ยโสธร) ณ หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ – ยโสธร) ดูเพิ่มเติม