นายวสิษฐ์ สมจิตรศรีปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาครูฯ คณะศึกษานิเทศก์ ร่วมแถลงข่าว และประชุมสัมมนางาน Symposium Project และ​Service Based Learning

วันที่ 19 กันยายน 2563
นายวสิษฐ์ สมจิตรศรีปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาครูฯ คณะศึกษานิเทศก์ ร่วมแถลงข่าว และประชุมสัมมนางาน Symposium Project และ​Service Based Learning เพื่อพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนให้เป็นพลเมืองโลก โดยมีผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จำนวน 600 คน จาก สพม.28 ,30, 31, 32 และ 33 โดยมีตัวแทนนำเสนอสพม.28 จำนวน 11 คน ชมเพิ่มเติม