สพม.28 ได้รับมอบหมายจาก สพฐ. ให้เป็นคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการการประสานงานการประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563

สพม.28 ได้รับมอบหมายจาก สพฐ. ให้เป็นคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการการประสานงานการประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563 ซึ่งมีกำหนดการประเมินระหว่างวันที่ 13-27 กันยายน 2563 จำนวน 12 โรงเรียน ประกอบด้วย 1.วังสามหมอวิทยาคาร (อุดรธานี)2. กัลยาณวัตร(ขอนแก่น)3.อนุกูลนารี (กาฬสินธุ์)4.ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้อง(สารคาม)5.ขุขันธ์ (สพม.28)6.วัดวชิราลงกรณ์วราราม(นครราชสีมา)7.บ้านโคกกะทอ(หนองบัวลำภู)8.โนนปอแดงวิทยา(หนองบัวลำภู)9.อนุบาลหนองหานวิทยายน(อุดรธานี)10.บ้านนาชุมแสง(อุดรธานี)11.บ้านตับเต่าโนนจันทร์(นครพนม)12.บ้านช่องเม็ก (ยโสธร) ชมภาพเพิ่มเติม