สพม.28 ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน TEP FORUM SISAKET

วันที่ 25-26 กันยายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน TEP FORUM SISAKET พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยพลังคนศรีสะเกษ โดยมีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน ณ หอประชุมทีปังกรณ์รัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ดูเพิ่มเติม