สพม.28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้ปฏิบัติงานคัดกรองนักเรียนระบบปัจจัยพื้นฐานฯ

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.

ดร.ชูชาติ  แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) มอบหมายให้ นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ -ยโสธร) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้ปฏิบัติงานคัดกรองนักเรียนระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (นักเรียนทุนเสมดภาค) และมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่ดำเนินการคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข นร.01 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีวิทยากรจากโรงเรียนปรางค์กู่ และโรงเรียนขุขันธ์ หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) คลิกดูเพิ่มเติม