ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อขายเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ) และถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส