สพม.28 ประกวดนวัตกรรม ด้านการจัดการเรียนการสอนฯ

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) สร้างขวัญและกำลังใจกับคณะครูที่เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรม (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ด้านการจัดการเรียนการสอน ภายใต้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ หอประชุมนันทพันธ์ สพม.28 หลังจากนั้น นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รองผอ.สพม.28 ประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการร่วมตัดสินการประกวดนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน จำนวน 32 โรงเรียน บริเวณ โดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ดูเพิ่มเติม